VLADIX 3 soft


VLADIX 3 – radio na kome možete čuti laganiju muziku, odličnu za svakodnevnicu. Kvalitet zvuka je na najvišem nivou, a streaming je u AAC + formatu (96kbps).

VLADIX 3 radio je u potpunosti bez reklama.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *